Algemene voorwaarden

Alle aansprakelijkheid voor eventuele schade of drukfouten, voortvloeiend uit gegevens op deze website, wordt volledig en integraal afgewezen. Wees voorzichtig bij elke toepassing, lees het etiket grondig en ga de erkenning van het product in de teelten na. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.

Terug naar boven