Gewasbescherming

Wij staan garant voor een professionele advisering en begeleiding van uw teelten. Ons totaalaanbod aan insecticiden, fungiciden en herbiciden zorgt voor een duurzame beheersing van insecten, schimmels en onkruiden in alle teelten. De nauwe samenwerking tussen u als klant en ons team van ervaren adviseurs maximaliseert de opbrengst en de kwaliteit van uw gewas. Dit alles met een snelle levering en onberispelijke service dag na dag! Gezien productkeuze, dosering en spuitcombinatie afhankelijk zijn van teelt, wachttermijn, bufferzone, etc. geven we steeds specifiek advies op maat. In het kader van IPM (Integrated Pest Management) dienen alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd te worden. Zo wordt er naast chemische middelen ook waar mogelijk biologische middelen en natuurlijke vijanden toegepast. Intergrow staat u graag bij met deskundig advies en begeleiding rond IPM. Wees aandachtig en voorzichtig en kijk steeds de juiste dosis, veiligheidstermijn, toepassingstijdstip en interval na via deze link vooraleer over te gaan tot een bespuiting.

Terug naar boven