Gewasbescherming

InterGrow NV staat als compleet toeleveringsbedrijf voor land- en tuinbouw garant voor een professionele advisering en begeleiding van uw teelten. De nauwe samenwerking tussen u als klant en ons team van ervaren adviseurs maximaliseert de opbrengst en kwaliteit van uw gewas. Dit alles aan een snelle levering en onberispelijke service dag na dag! Gezien productkeuze, dosering en spuitcombinatie afhankelijk zijn van teelt, wachttermijn, bufferzone, etc. geven we steeds specifiek advies op maat. In het kader van IPM (Integrated Pest Management) dienen alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd te worden. Zo wordt er naast chemische bestrijdingsmiddelen ook biologische bestrijding toegepast en bestrijdt men waar mogelijk plaaginsecten met hun natuurlijke vijanden. InterGrow NV staat u graag bij met deskundig advies en begeleiding rond IPM. Ons totaalaanbod aan insecticiden, fungiciden en herbiciden zorgt voor een duurzame bestrijding van insecten, schimmels en onkruiden in alle teelten.

Insecticiden

Producten voor de bestrijding van insecten. Gezien productkeuze, dosering en spuitcombinatie afhankelijk zijn van teelt, wachttermijn, bufferzone, etc. geven we steeds specifiek advies op maat.

Fungiciden

Producten voor de bestrijding van schimmels. Gezien productkeuze, dosering en spuitcombinatie afhankelijk zijn van teelt, wachttermijn, bufferzone, etc. geven we steeds specifiek advies op maat.

Herbiciden

Producten voor de bestrijding van onkruiden. Gezien productkeuze, dosering en spuitcombinatie afhankelijk zijn van teelt, wachttermijn, bufferzone, etc. geven we steeds specifiek advies op maat.

Rodenticiden

Ratten en muizen zijn weinig graag geziene gasten in stallen, woningen en tuinen. Knaagschade, overdracht van ziektekiemen en voedsel- of voederverontreiniging zijn maar enkele redenen om deze ongenode gasten actief te bestrijden. Een efficiënte en effectieve (bij voorkeur preventieve) bestrijding vergt kennis van de aanwezige soorten en hun leefgewoontes. Op die manier kan overgegaan worden op een gecombineerde en geïntegreerde bestrijding gebruik makend van lokaas, voederbakken en ratten- en/of muizenvallen. Ons uitgebreid gamma biedt de oplossing!

Terug naar boven