Gewasbescherming

InterGrow NV staat als compleet toeleveringsbedrijf voor land- en tuinbouw garant voor een professionele advisering en begeleiding van uw teelten. De nauwe samenwerking tussen u als klant en ons team van ervaren adviseurs maximaliseert de opbrengst en kwaliteit van uw gewas. Dit alles aan een snelle levering en onberispelijke service dag na dag! Gezien productkeuze, dosering en spuitcombinatie afhankelijk zijn van teelt, wachttermijn, bufferzone, etc. geven we steeds specifiek advies op maat. In het kader van IPM (Integrated Pest Management) dienen alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd te worden. Zo wordt er naast chemische bestrijdingsmiddelen ook biologische bestrijding toegepast en bestrijdt men waar mogelijk plaaginsecten met hun natuurlijke vijanden. InterGrow NV staat u graag bij met deskundig advies en begeleiding rond IPM. Ons totaalaanbod aan insecticiden, fungiciden en herbiciden zorgt voor een duurzame bestrijding van insecten, schimmels en onkruiden in alle teelten.

Terug naar boven