Meststoffen

Duurzaamheid van onze waterlopen en akkers staan voorop. Het meststofactieplan (MAP V) bevat maatregelen om de verontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Een doordachte keuze van meststoffen is dus belangrijker dan ooit! Traagwerkende meststoffen en Power Green bieden hierop een pasklaar antwoord. Daarbovenop bieden wij tevens NPK- en andere bladmeststoffen aan zoals mangaansulfaat, magnesiumsulfaat, ureum, etc.

Terug naar boven