Kunstgras

BESCHRIJVING INSTALLATIE KUNSTGRAS:

ONDERGROND OP ZANDCEMENT FUNDERING:
a. Voorbereidend werk
Afhankelijk van de toepassing en de situatie terplaatse, wordt er 10 à 15cm onder het maaiveld uitgegraven. In de zone waar het kunstgras zal geplaatst worden.
Ontgraaf niet meer dan nodig voor de zandcementfundering en vermijd ontgraven aarde terug te gebruiken om op te hogen of te modeleren. Neem een kleine foutmarge bij het opmeten van het terrein

Moeilijk op te meten terrein / grote projecten: werk in regie of maak een schatting en reken na oplevering.

b. Nivellering / modulatie v/h terrein :
De zone waar het kunstgras komt, dient zo egaal mogelijk genivelleerd te worden naar het model volgens de plannen, nl. waterpas, met helling of volgens de ontworpen glooiingen.
Het is belangrijk dat de dikte van de zandcement funderinglaag zo uniform mogelijk van dikte is.
c. Plaatsing :
1. Na het nivelleren wordt indien een onstabiele ondergrond zich voordoet een geotextiel geplaatst over het volledige oppervlakte
2. Nadien worden azobé verankeringpaaltjes geplaatst op de uiteinden waar de kunststofgrasmat zal komen te liggen. Hiervoor maken we korte snedes in het stabilisatiedoek indien dit aanwezig is. De azobépaaltjes worden op de juiste
hoogte geklopt tot het bovenvlak op de hoogte zit als het zandcement die we zullen plaatsen.
3. Na het plaatsen van de azobépaaltjes kan de zandcement fundering aangebracht worden. Het zandcement heeft een samenstelling van 125 kg cement per m³ en is uniform gemengd. Afhankelijk van de ontgraving en de situatie terplaatse wordt 10 à 15cm zandcement aangebracht. Het zandcement dient machinaal aangedamd te worden. Het zandcement kan nu zo egaal en effen mogelijk afgesleept worden met de sleeplat. Let erop dat het bovenvlak van de azobépaaltjes gelijk zitten met de afgesleepte zandcementfundering.
4. Vanaf het moment dat de zandcementfundering voldoende hard is om te belopen/betreden, wordt een geotextiel van min. 120 gram/m² (niet geweven waterdoorlatend doek in polypropyleen) geplaatst over de volledige oppervlakte waar kunstgras zal geplaatst worden. Indien het geotextiel uit meerdere stukken bestaat is het aangeraden dat ze elkaar minstens 15cm overlappen. Om te vermijden dat het geotextiel gaat verschuiven bij het belopen ervan en het effectief plaatsen van de kunstgrasmat, kunt u deze fixeren aan de reeds geplaatste azobé paaltjes/ligger of her en der met lange staalnagels van ca. 10cm, vastprikken in de ondergrond. Deze verankering is niet noodzakelijk maar eerder een gemak bij de plaatsing van de kunstgrasmat. Vergewis u dat deze staalnagels geen schade kunnen veroorzaken aan ondergrondse leidingen of andere onderliggende materialen. Indien er risico bestaat op beschadiging dat moet u dit gebruik achterwege laten.
5. Als het geotextiel volledig terplaatse ligt, kan de kunstgrasmat geplaatst worden. U meet het best stuk per stuk op en snijdt het stuk kunstgrasmat een paar centimeter “groter” dan de netto afmeting. Na het plaatsen en exact positioneren van de kunstgrasmat snijdt u de overschot precies af in de gewenste vorm. Het wordt afgeraden om het stuk kunstgrasmat vooraf exact te snijden naar de juiste vorm en pas daarna op de juiste plaats te leggen. De mat is elastisch en kan op langere lengtes afwijken van z’n exacte lengte, daarom nemen we best een aantal cm overschot die we dan terplaatse precies afsnijden.
6. Nu wordt de kunstgrasmat vastgemaakt aan de azobé paaltjes/liggers. Hiervoor worden al dan niet zelfborende inox vijzen en rondel gebruikt. Indien geen zelfborende inoxvijzen gebruikt worden zal men met een passende houtboor verticaal moeten voorboren in de azobé paal/ligger. De inoxvijzen hebben een minimum lengte van ca. 35mm, de inoxrondel een diameter van ca. 15mm. Alvorens te boren trekken we de vezels van het kunstgras wat open tot we de zwarte latexlaag zien. Op die plaats wordt best geboord. Vermijd dat de kunstgrasvezels meedraaien met de vijs of houtboor.
7. Nadien wrijven we met de hand de kunstgrasvezels terug recht.
Terug naar boven