Bodemontleding

EEN GOED BEMESTINGSADVIES IS DE BASIS VOOR SUCCES

Vooraleer de aanleg van een nieuw project aan te vangen is het zeer belangrijk een duidelijk beeld te kunnen vormen van de voedingstoestand van de bodem. Zo kunnen later heel wat problemen worden vermeden. Grondstalen kunnen bij ons worden binnengebracht.

Hecht aan volgende zaken voldoende belang:

 • Een grondstaal dient steeds representatief te zijn voor de volledige oppervlakte. Neem steeds voldoende stalen verdeeld over de totale oppervlakte (vb met een dunne buis).
 • Bij aanleg en bestaande aanplantingen: neem een staal tot op een een diepte van 20-25 cm.
 • Bij bestaande gazons gebeurt de staalnamediepte bij voorkeur 10-20 cm diep en verwijdert men groene delen en vilt (plug) van gestoken monster. Vermeld de laatste bemesting, datum, formule, aantal kg/are.
 • Sluit het monsterzakje met zo min mogelijk lucht goed af.

Een STANDAARD-analyse bevat volgende parameters :
 • grondsoort
 • pH - KCl
 • C in % (humus)
 • Fosfor (P)
 • Kalium (K)
 • Magnesium (Mg)
 • Natrium (Na)

Verder zijn volgende analyses mogelijk:
 • Grondanalyse + Zn ,Grondanalyse (+ Zn) (+ Cu) (+B), Sporenelementen + molybdeen, bladanalyse, wateranalyse (+hardheid), voedingsoplossing, drinkbaarheidstest, PH/EC, NO3/NH4, schimmelonderzoek, insectenonderzoek, bacterieonderzoek, aaltjesonderzoek,De ontledingsresultaten omvatten de uitslag van de ontleding en streefgetallen (afhankelijk van de grondsoort). Wij interpreteren voor U de resultaten en zetten deze om in een bemestingsadvies met traagwerkende meststoffen, kalkmeststoffen en organisch materiaal.

De beoordeling van de cijfers kan opgegeven worden voor o.a.:
 • aanleg van gazon,
 • onderhoud gazon,
 • beplanting algemeen, of opsplitsing in functie van de voedingsbehoefte van gewasgroepen,
 • zuurminnende planten (vb rhododendron, azalea, erica, hydrangea..)
Terug naar boven