Vliegen en andere insecten

Rondzoemende en -kruipende insecten als vliegen, wespen en mieren in en rond woningen en stallen zijn niet alleen vervelend en lastig, ze kunnen ook een risico vormen voor de gezondheid. Soorten als kamervliegen kunnen instaan voor de verspreiding van ziekten zoals Salmonella en mastitis bij rundvee. U kan steeds bij ons terecht voor technisch advies en een uitgebreid gamma fysische en chemische insectenbestrijdingsmiddelen.

Vliegen en andere insecten
Terug naar boven