Maïs

De maïsteelt neemt een belangrijk deel van het landbouwareaal in België in beslag. Van de 1,33 miljoen ha cultuurgrond in 2014 besloeg kuilmaïs 180 000 ha en korrelmaïs 63 000 ha. Kuilmaïs is dan ook het op één na belangrijkste voedergewas na gras en vormt een aanzienlijk deel van het rantsoen in de melk-, vleesvee- en de varkenssector.

Het belang van deze teelt vertaalt zich vandaag dan ook in een uitgebreid gamma maïsrassen op de markt. U kan bij ons terecht voor maïsrassen van volgende zaadhuizen:

Jorion / Philip-seeds Limagrain Euralis Dekalb Lbs-seeds Caussade Kws zaden Pioneer


Terug naar boven