Gerst

Reeds enkele jaren is de teelt van gerst aan een opmars bezig. De opbrengstcijfers aan dat wintergerst tonen een rendabele en welgekomen afwisseling is in het teeltplan. Een meer intensieve teelt vertaalt zich in hogere opbrengsten en dat loont. Ook het vroeger oogsttijdstip dan tarwe is mooi meegenomen, zowel naar arbeidsspreiding op het akkerbouwbedrijf als naar meer ruimte voor nateelten toe. U kan bij ons steeds terecht voor een uitgebreid gamma wintergerst van volgende zaadhuizen:

Limagrain Jorion / Philip-seeds

Terug naar boven