Voederbieten

Omwille van hun hoge en stabiele productie en hun uitstekende voederwaarde blijven voederbieten een vaste waarde in veel teeltplannen. De recente wijzigingen naar een minimum aantal teelten per bedrijf toe zorgen zelfs voor een lichte stijging in het areaal. Voederbieten zijn dan ook lonend als één van de voedergewassen met de hoogste drogestofopbrengsten per hectare.

U kan bij ons terecht voor bietenrassen van volgende zaadhuizen:

Limagrain Jorion / Philip-seeds


Terug naar boven