Ocion PX 10

Artikelnummer: Ocion PX 10

Ocion PX 10 heeft koper als werkzame stof en is zodanig geformuleerd dat koper-ionen direct vrijkomen bij dosering in het water, onmiddellijk reageren, zich goed verspreiden in het bassin en voor een goede nawerking zorgen.

Waterbassins waarin o.a. algen groeien zijn vaak een bron van organisch materiaal. Het aanwezige organische materiaal fungeert dan als voedingsbodem voor schimmels, bacteriën en andere pathogenen in uw hele teeltsysteem.
De effecten van een vervuild bassin hebben uiteindelijk nadelige effecten in het hele teeltsysteem door lagere zuurstofgehaltes in uw water en het ontwikkelen van ziektes en plagen. Oók in afgedekte silo’s en bassins kan
zich vervuiling voordoen. Een duurzaam en emissie vrij teeltsysteem van de toekomst in 2027, begint bij schoon water uit een schoon bassin.

VOORDELEN BIJ GEBRUIK VAN OCION PX 10:
- Doodt algen en voorkomt algen ontwikkeling.
- Indirecte nevenwerking op ontwikkeling van bio-film in leidingen, filters en op UV lampen.
- Indirecte nevenwerking op Pythium, Fusarium, Phytophthora en bacterieziekten.
- Meer zuurstof in het leidingnet en druppelwater.
- Geen toevoeging van zuur in bassin nodig.
- Geen koper meststof meer nodig.

WAT IS OCION PX 10 ?

Ocion PX 10 is een geformuleerde koperoplossing die door de unieke formulering enorm reactief is tegen algen. Ocion PX 10 verdeelt zich uitstekend in het bassin met een verspreidingssnelheid van 5 meter per uur en werkt in ieder bassin zonder andere toevoeging of inzet van een roermotor. Door toevoeging van Ocion PX 10 bestrijden we de algen en houden het bassin schoon ook aan de randen van uw algenkleed. Ocion PX 10 bestrijdt alle algensoorten waaronder ook draadalg. Toelating is verstrekt voor algen bestrijding in waterbassins. Het effect van Ocion PX 10 in een vervuild bassin is binnen 2-3 weken zichtbaar. Een helder en schoon bassin is het resultaat. Voor een blijvend resultaat moet het kopergehalte gecontroleerd worden en Ocion PX 10 behandeling herhaald worden met de preventieve dosering.

Dosis:

Curatieve dosering: 1 ltr Ocion PX 10 op 60 m3 bassin water
Preventieve dosering: 1 ltr Ocion PX 10 op 180 m3 bassin water
Gebruik geen kopersulfaat in mest bakken!

Een van de werkzame stoffen in Ocion PX 10 is het element koper. Het element koper in het bassinwater kunt u middels een koper-testkit controleren. Is het koper gehalte hoger dan 0,3ppm dan is het gehalte voldoende, wanneer het lager is dan moet u opnieuw bij doseren. Bevat uw bassin ook recirculatie water dan kunt u de testkit niet gebruiken wegens interferentie met andere elementen en moet u een wateranalyse doen. Voor een juiste interpretatie van uw analyse raadpleeg dan uw adviseur.

VEILIGHEIDS AANBEVELINGEN:
Draag handschoenen van PVC of Nitril, beschermende kledij en gelaatbescherming bij het doseren van Ocion PX 10 in uw bassin. Lees het etiket met de veiligheidsaanbevelingen voor gebruik.

Download hierde folder

Mijn winkelmand

Ocion PX 10 werd aan uw winkelmand toegevoegd
Terug naar boven